KHADINA MODESTE

KHADINA MODESTE

案件主任

KHADINA MODESTE

案件主任

Khadina 积极参与投资公民计划申请的准备和处理,即格林纳达、安提瓜和巴布达、多米尼克、圣基茨、圣卢西亚和其他 CBI 计划。她拥有丰富的知识,曾在格林纳达政府的投资公民计划工作过 5 年。